Kabiliyetler

Tasarım & Analiz

Firmamız bünyesinde gerçekleştirilen 3D Tasarım faaliyetleri kapsamında hava aracı, ilgili alt sistemler, yer sistemleri vb. bileşenlerin tasarımı yapısal, aerodinamik, dinamik vb. bilgisayar destekli ve teorik tabanlı analizlere paralel olarak yürütülmektedir. Kağıt üzerinde yer alan eskiz çalışmasından, bilgisayar ortamında modelleme, prototipleme ve imalat aşamasında yer alan tasarımlar analiz araçlarının desteği ile tüm ürün yaşam döngüsü içerisinde optimizasyon sağlanacak şekilde geliştirilmektedir. İlgili askeri ve sivil standartlara uygun olarak yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında:

 • Hava Aracı Platformu Tasarım Geliştirme ve Optimizasyon
 • Hava Aracı Aerodinamik, Kontrol ve Kararlılık, Yapısal Analizleri
 • Hava Aracı Performans Hesaplamaları
 • İniş / Kalkış Sistemleri Tasarım ve Analiz
 • Yakıt Sistemi Tasarım ve Analiz
 • İtki Sistemi Entegrasyon ve Analiz
 • Aviyonik Sistemler Elektronik Paketleme Tasarımı ve Entegrasyon
 • Servo Eyleyici Mekanik Tasarım ve Analizler
 • Batarya Sistemleri Tasarım ve Analizler
 • Komuta Kontrol Sistemleri Ergonomik Tasarım ve Analiz yer almaktadır.
 • Tasarım faaliyetleri tamamen bilgisayar destekli yazılımlar ile yürütülmekte olup, CATIA PLM (Ürün Yaşam Çevrimi), CATIA Tasarım araçları kullanılmaktadır.

Kompozit İmalatı

Yüksek mukavemet ve sunduğu ağırlık avantajları ile kompozit malzemeler havacılık dünyasında özellikle yeni nesil hava araçlarının imalatında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Firmamız bünyesinde geliştirilen hava aracı tasarımları prototip aşamasından ürün aşamasına kadar tüm bileşenleri %100 kompozit malzemelerden imal edilmektedir. Bu kapsamda çok eksenli CNC tezgahlarında üretilen hassas modellerden kalıplar oluşturulmaktadır. Tasarlanan parçaların ebat, nitelik ve yapısal özelliklerine uygun olarak üretim araçları, aparatlar vb. ilgili aksamlar da geliştirilmektedir. Özellikle karbon fiber, kevlar, prepreg, hibrid vb. egzotik  malzemeler El Yatırması, Vakum Torbalama, Vakum İnfüzyon, RTM vb. bileşene özel olarak kullanılan teknikler yardımıyla kullanılmaktadır.

Kompozit imalat birimi altında yer alan Kalıplama, Fırınlama, Kürleme İstasyonu, Tıraşlama, Boya istasyonlarında özel ekipman ve aletler ile üretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Çok Eksenli CNC İmalat

Havacılık alanında yoğun olarak kullanılan aliminyum, titanyum alaşımlı malzemeler ve kompozit yapılar hassas bir imalat sürecinden geçmektedir. Hassas yüzey ve işleme toleransına sahip bileşenler ancak çok eksenli CNC tezgahlarında üretilebilmektedir.

Firmamız bünyesinde yürütülen tasarım faaliyetleri sonucunda prototipleme, test, ürün aşamasına yönelik hazırlanan parça, kalıp, model vb. bileşenler malzeme niteliğine uygun olarak 3 Eksen ve 5 Eksen CNC İşleme Merkezleri, CNC Torna, Köprü tipi CNC 5 eksen tezgahlarda üretilmektedir.

Bilgisayar destekli olarak yürütülen faaliyetler kapsamında CATIA PLM, 5 Eksen İşleme araçları kullanılmaktadır.

Elektronik Donanım İmalatı

Tasarımları yapılmış elektronik alt sistemlerin üretim faaliyetleri firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bütün donanım üretimleri, uygun temiz oda koşullarında, uzman ekip ve uygun ekipmanlar ile gerçekleştirilmektedir. Üretimden sorumlu personelin dizgi esnasındaki yapabileceği hatalar, üretim süreç kontrol yöntemleri ile en aza indirilmektedir. Yürütülmekte olan donanım imalat faaliyetleri kapsamında:

 • Baskı Devre kartlarının manuel dizgi işlemleri
 • Otomatik SMD Dizgi Makinası işlemleri
 • Reflow Prosesleri
 • Dizgi Kontrol İşlemleri
 • Kablolama
 • Sinyal aktarım bağlantı ve sonlandırma işlemleri
 • BGA Rework İstasyonu İşlemleri
 • Spektrum Analizör İstasyonu
 • Network Analizör İstasyonu
 • Sinyal Jeneratörü İstasyonu
 • Lityum Batarya Montaj İstasyonu
 • Osiloskop Cihazları İstasyonu
 • Yüksek Çözünürlüklü Kayıt Destekli Mikroskop İstasyonu yapılmaktadır.

Kablaj

Firmamız bünyesinde güç, haberleşme, analog ve dijital işaretlerinin taşınması işlemleri için uygun özellikte kablo, konektör ve koruyucular seçilmekte, kullanılan ürüne uygun aletler ile talimatlar doğrultusunda sonlandırma ve üretim işlemleri yapılmaktadır. Gerekli isimlendirme, numaralandırma ve açıklama etiketleri ile kablo tanımlama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kablolar askeri ve sivil havacılık standartlarında ürünler arasından özel olarak seçilmektedir. Ürünler çalışma sıcaklıkları (-55oC ~ +260oC gibi), kullanılan malzemeler (bakır üzeri nikel veya gümüş kaplama, teflon izolasyon malzemesi bulunan ürünler gibi), kullanım amaçları (güç veya haberleşme) gibi konular göz önünde bulundurularak özenle belirlenmektedir. Kablolar, kullanılacağı yerin eşdeğer fikstürü üzerinden birebir üretilmektedir. Üretim; hem kablolara hem de kabloların sonlandırılacağı konnektörlere uygun gerekli tüm aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir (crimp aletleri, uygun kablo soyucu aletler, montaj aletleri gibi). Üretilen her bir kablonun ilgili bağlantısı için gerekli isimlendirme, numaralandırma ve açıklama etiketleri bulunmaktadır. Üretilen kablo grupları uygun kablo tutucular (delik açması sorunlu yerlerde yapıştırılabilir ürünler veya ihtiyaca uygun olarak yüzeye vida ile sonlandırılan ürünler) ile yüzeylere monte edilmektedir. Ürün seçiminden kablo gruplarının oluşturulmasına kadar titizlikle çalışılmakta ve özenle üretim gerçekleştirilmektedir.

Elektronik Test & Entegrasyon

Sistem bileşenlerine ait bütün donanımların entegrasyonu firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Entegrasyonu yapılan donanımların test prosedürleri yazılmakta ve üretimleri tamamlanmış bütün ürünler test ve kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.

Üretilen donanıma göre veya gerek duyulduğunda tek bir donanıma özgü test süreçleri teker teker hazırlanmaktadır. Test süreç talimatlarının yanında, gerekli olan test/kontrol arayüz yazılımları ve kontrol donanımları hazırlanmaktadır.

Elektronik devre, kablo, modül ve sistem üretimlerinin seri imalatının yanı sıra araştırma ve geliştirme kapsamında hazırlanan prototip ürünlerin test, kontrol ve kalibrasyonları; firma bünyesindeki alet,  cihaz ve yazılımlar ile gerçekleştirilmektedir. Buna dair elektronik, çevresel testler yapılarak, sistem dayanımları gözlemlenip rapor edilmektedir.

Elektronik Donanım Tasarım

Kritik bileşenler olarak adlandırılan elektronik donanım sistemleri özellikle uçuş kontrol sistemi, görev bilgisayarları, uçuş kritik algılayıcı üniteler vb. ana bileşenler Ar-Ge ekibi tarafından özgün bir şekilde tasarlanmaktadır. Tasarımlar çevresel şartlar, elektromanyetik etkileşim vb. birçok askeri ve sivil havacılık standartları referans alınarak yapılmaktadır.

Geliştirilen tasarımların optimum performans düzeyinde görev yapabilmesi maksadıyla sistem gereksinimleri belirlenmekte ve tasarım kriterleri oluşturulmaktadır. Gerekli hesaplamalar yapılıp, tasarımların doğruluğunu tespit etmek amacıyla ilgili sistemler ya da alt sistemler analiz edilmektedir. Yapılan simülasyon çalışmaları aracılığıyla sistem fonksiyonları doğrulanmaktadır. Sonrasında prototipleme yapılarak, test ve kontrol süreci gerçeklenmektedir. Elde edilen veriler ışığında, son ürün çalışmaları yapılıp elektronik birimlerin baskı devre şematik ve kartı tasarımları gerçekleştirilmektedir.

Elektronik donanımların, mekanik aksamlar ile entegrasyon tasarımları, işleve uygun kutulama tasarımları firmamız bünyesinde yapılmakta, nihai ürüne dönüştürülmekte ve son ürüne çevrilip üretimleri yapılmaktadır.Tasarımı tamamlanmış donanımlarda, ihtiyaç doğması durumunda tasarım modifiyeleri yapılmakta, yeni tasarımların yanı sıra, mevcut donanımlar üzerinde de araştırma ve geliştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Gömülü Yazılım

Gömülü Sistem Yazılımı, Savunma ve Havacılık Sektörünün kilit taşları arasında yer almaktadır. Gömülü sistem bir görev için özelleşmiş içinde bir veya birden çok mikrodenetleyici ya da mikroişlemci bulunan sistemlerdir. Yürütmekte olduğumuz sistem geliştirme faaliyetleri kapsamında birçok gömülü sistem tasarlanmakta ve üretilmektedir. Üretilen tüm gömülü sistemlerin yazılımları firmamız bünyesinde uzman yazılım ekibi tarafından geliştirilmektedir. Gömülü yazılımların yoğun olarak kullanıldığı sistemler ve faaliyetlerimiz arasında:

 • Uçuş Kontrol Sistemleri
 • Görev Bilgisayarı Sistemleri
 • Algılayıcı Veri Toplama Birimleri
 • Sensör Füzyonu Uygulama Birimleri
 • Haberleşme Protokolleri
 • Ayrık zamanlı filtre ve sinyal işleme algoritmaları
 • Sayısal kontrolcü tasarımları yer almaktadır

Firma bünyesinde geliştirilen gömülü yazılım ve algoritmalar sivil ve askeri havacılık yazılım kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmaktadır. Yazılımlar tüm yaşam döngüsü boyunca farklı testlerine tabii tutularak, ürün konfigürasyon yönetim sistemi altında güncelleme faaliyetleri de yürütülmektedir.

Nesne Tabanlı Yazılım

Firmamız bünyesinde yer alan Yazılım Geliştirme grubu faaliyetlerinin ana işlevleri arasında Komuta, Kontrol Sistemleri, test sistemleri vb. bileşenlerde yer alan arayüzlerin nesne tabanlı yazılım araçları ile geliştirilmesi yer almaktadır.

İHA Kullanıcı Arayüzleri, kullanılmakta olan İHA sisteminin her tür fonksiyonunun Yer Kontrol İstasyonunda bulunan bilgisayar aracılığıyla idare edilmesini sağlar. Çeşitli uçuş modlarında hava aracının idaresi, rota planlama, harita işlemleri, sistemde bulunan cihaz parametrelerinin değiştirilmesi, telemetri bilgilerinin görüntülenmesi ve kaydedilmesi, kamera görüntülerinin görüntülenmesi ve kaydedilmesi gibi son derece geniş kabiliyetlere sahip bu Arayüzler, Harita Modülü, Kamera Modülü, Diagnostik Modülü gibi çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Mozaikleme ve Stabilizasyon gibi ileri seviye görüntü işleme kabiliyetlerinin de eklenebildiği bu Arayüzler, modüler yapıları sayesinde kullanıcı isteklerine göre düzenlenebilmekte ve teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde uygulamaya geçilebilmektedir.

Özellikle Haritalama, Görüntü İşleme gibi fonksiyonları, İHA’larda kullanılan cihazların test ve kalibrasyon yazılımları gibi İleri Teknoloji Ürünler nesne tabanlı yazılımlarla geliştirilmektedir. Modüler çalışma felsefesine uygun olarak tasarlanan bu yazılımlar, hızlı ve hatasız bir şekilde güncellenebilmekte, yeni doğan kullanım alanlarına uygun yeni yazılımlar üretilebilmektedir.

Kontrol ve Simülasyon Sistemleri

İHA projeleri kapsamında milli olarak geliştirilen uçuş kontrol sistemleri, sensör ve uçuş bilgisayarlarında oluşması muhtemel aksaklıkları tespit ederek, en emniyetli uçuşu sağlayacak işlemci-sensör konfigürasyonunu seçmekte ve tekil arızaların ölümcül sonuçlara yol açmasının önüne geçmektedir. Uçuş kontrol sisteminin tasarımı esnasında, hava aracının sivil hava sahasında uçabilecek yeterlilikte emniyete sahip olmasına dikkat edilmiştir.

Uçuş kontrol sisteminde, kontrol çevrimlerine durum bilgisini sağlayan kestirim yazılımı, stokastik sensör füzyonu temelli çalışan algoritmalardan müteşekkildir. Seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları, operatör görev yükünü azaltacak şekilde rahat kullanım ve emniyet sağlayan bir yapının temelini oluşturmaktadır. Sistem; iniş, kalkış, taksi ve rota takibini tam otomatik olarak yapabilmekte, haberleşme kaybı gibi ciddi arıza durumlarında otomatik olarak belirlenen görevi yerine getirmektedir.

Uçuş kontrol sistemlerinin yazılımlarının geliştirilmesi esnasında, eşzamanlı olarak firmamız bünyesinde geliştirilen yazılım çevrim ve donanım çevrim simülatörleri kullanılmaktadır. Bu sistemler, geliştirilen yazılımların doğruluğunun ve güvenilirliğinin kanıtlanması ve uçuşta test edilmesi tehlikeli senaryoların uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Simülasyonda kullanılan fiziksel modeller, sayısal ve deneysel verilerle güncellenmekte ve gerçek uçuş şartlarının en iyi şekilde temsili sağlanmaktadır.