Vizyon

Günümüz savunma endüstrileri, sahip oldukları kabarık bütçeler ve uyguladıkları ileri teknolojilerle dünya ekonomisi ve küresel güç dengeleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. En iyi silaha daha iyisi ile karşı koyma prensibi, savunma harcamalarının sürekli en üst düzeyde tutulmasını zorunlu kılmakta ve ülkeler arasında giderek hızlanan teknolojik bir yarışa neden olmaktadır.

Soğuk savaşın ardından değişen dengeler ve askeri stratejilerde yaşanan çağ dönüşümü, yeni savunma doktrinlerini ortaya çıkarmıştır. Platform merkezli anlayıştan, Ağ Merkezli Harb konseptine doğru yaşanan geçiş son yüzyılın en büyük askeri devrimi olarak nitelendirilmektedir. Yaşanan bu değişimin altında ekonomi ve ticaret sahasında yaşanan ve gelişen bilişim teknolojileri yatmaktadır.

1990’lı yılların sonrasında özellikle bilişim, elektronik alanından yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda artık ağır sanayi ürünlerinin yerini bilgi teknolojileri içeren akıllı sistemler almaktadır. Özellikle askeri havacılık alanında gelişmekte olan teknolojilerin sunduğu imkânlarla İnsansız Hava Aracı Sistemleri en önemli stratejik bileşenler arasında yerini almaktadır. Tasarım ve beyin sermayesi odaklı, ağır sanayi yatırımı gerektirmeyen bu alanda milli bir vizyon kapsamında çalışmalar yürütülmesi ülkemize havacılık teknolojisini son noktada yakalama fırsatını sunmaktadır.

Firmamız, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında havacılık teknolojisinde Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş vb. girişimciler ile ulaşılan seviyenin; yaşanılmış tecrübelerden de dersler alarak, içerisinde bulunduğumuz Bilgi Çağında İnsansız Hava Aracı Teknolojisi alanında ilerleyerek dünya ölçeğinde en ileri teknolojik sistemler geliştirilmesi vizyonu doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.